ZOVER - Zuid-Oost-Vlaams Energie ReductieprojectHet project ‘ZOVER’ wil de kmo’s uit de deelnemende gemeenten - Oudenaarde, Kruishoutem en Ninove - stimuleren tot de verhoging van de energie-efficiëntie van hun bedrijf, zowel wat betreft het productieproces als de gebouwen. Door de aanbieding van een gratis traject kunnen de kmo’s met beperkte inspanningen toch een substantiële verlaging van hun energieverbruik bekomen. Het traject bestaat uit een energie-audit en intensieve begeleiding bij de uitvoering van de daaruit voortvloeiende maatregelen. VOKA Oost-Vlaanderen richt bijkomend een lerend netwerk op waarbinnen bedrijfsleiders hun ervaringen kunnen delen met andere bedrijven. Op die manier wil het project de bereidheid tot de energie-efficiënte investeringen verhogen.

Financiële info

Projectleider

Stad Oudenaarde

Partners

Stad Ninove, Gemeente Kruishoutem, Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen (VOKA)

Thema

Energie-efficiëntie, Klimaat

Prioriteit

Koolstofarme economie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen