DOEN (Energiemakelaar) - Duurzame Ontwikkeling van Energie NeutraliteitOm wezenlijke stappen te zetten naar een koolstofarme economie moeten de nodige elementen aanwezig zijn om een circulaire economie mogelijk te maken. Daarom is een duidelijk overzicht van vraag en aanbod van energie zoals biomassa, gas, elektriciteit en warmte noodzakelijk, evenals het structureel koppelen van geïnteresseerde partijen. Als er al een corresponderende vraag of aanbod is, zijn er momenteel weinig of geen spelers in de grensregio die zowel kennis als expertise combineren met effectieve ondersteuning. Daarnaast zien private bedrijven niet ten volle de economische haalbaarheid in het uitwisselen van energiestromen.

DOEN wil een methodologie uitwerken en testen die zowel economische criteria als maatschappelijke en ruimtelijke randvoorwaarden in rekening brengt. Dit zal als een openbare dienstverlening ingezet worden om mee het aantal duurzame uitwisselingsprojecten te versnellen, verhogen en verbeteren. DOEN ontwikkelt enerzijds een draaiboek en toolbox zodat energiemakelaars ermee concreet en gestructureerd aan de slag kunnen. Anderzijds zal het project via infosessies bedrijven aanspreken die niet betrokken zijn bij de cases maar wel geïnformeerd willen worden over de opportuniteit tot uitwisseling. De gerichte ondersteuning bevat onder meer het bewustzijn verhogen, onzekerheden uitklaren, technische, organisatorische en juridische ondersteuning bieden bij de voorbereiding van energie-uitwisselingsprojecten en het bevorderen van overleg tussen verschillende stakeholders voor verankering in het (lokale) beleid.

DOEN onderzoekt volledig nieuwe pistes zoals een uitwisseling tussen Arcelor Mittal en kernen van de gemeenten Zelzate en Terneuzen. Ondanks de nabijheid van de havenindustrie wordt restwarmte niet gekoppeld naar nabijgelegen dorpskernen. DOEN wil de vraagzijde in kaart brengen en onderzoekt welke impact een uitbreiding van het warmtenet tot Terneuzen zou hebben. DOEN zet tevens in op verder te zetten trajecten.

Financiële info

Projectleider

Provincie Oost-Vlaanderen - Dienst Ruimtelijke Planning

Partners

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (POMOV), Stad Gent, Provincie Antwerpen, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (POM Antwerpen), Kelvin Solutions bvba, Organisatie Duurzame Energie (ODE), Condugo bvba, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen (POM West-Vlaanderen), BOM Business Development & Foreign Investments bv, Middenbrabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED), Provincie Zeeland

Thema

Energie-efficiëntie, Klimaat

Prioriteit

Koolstofarme economie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen