Uitpas MeetjeslandDe doelstelling van dit project is het stimuleren van duurzame vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede in het Meetjesland. We willen dit bekomen door laagdrempelige toegang tot het vrijetijdsaanbod te garanderen. Het project heeft dan ook een dubbele scope: het zet in op verbreding en verdieping. Verbreding: met dit project willen we UiTPAS ingang doen vinden in het hele Meetjesland. Dit door enerzijds de implementatie te begeleiden in een aantal nieuwe gemeenten, en anderzijds nog meer in te zetten op kennisdeling en informatie op maat van de gemeente. Verdieping: binnen dit project willen we in één van de aangesloten gemeenten dieper ingaan op de andere drempels waarmee mensen in armoede geconfronteerd worden. Binnen een participatief traject gaan we in dialoog met de doelgroep, maar vooral: we werken in 'proeftuinen' aan innovatieve manieren om deze drempels aan te pakken. Succesvolle oplossingen kunnen zo uitgebreid worden naar de rest van de regio, maar ook naar andere plattelandsregio's.

Financiële info

Projectleider

COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland)

Thema

Welzijn, Cultuur & Erfgoed

Prioriteit

Sociale inclusie en armoedebestrijding

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen