EDUCAT - Empowerment of Disabled people through the User Coproduction of Assistive TechnologyDe 1e uitdaging van EDUCAT bestaat erin om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, met behulp van ICT, die worden ontwikkeld met een actieve deelname van gebruikers met een handicap en andere belanghebbenden. De 2e uitdaging bestaat erin om deze ontwikkeling in een proces te integreren dat moet bijdragen tot de aanvaarding en langdurig gebruik van de technologie door de gebruiker met een handicap. Die technologie moet garant staan voor een betere zorg, een betere integratie in de maatschappij en een hogere levenskwaliteit door de opleiding, de motivering en de ondersteuning van verzorgers.

Het doel is dus om mensen met een handicap inspraak te geven bij ontwerp, ontwikkeling en gebruik van ondersteunende technologie. Er wordt ‘cocreatie’ benadering toegepast, waarin alle belanghebbenden (gebruikers, families, verzorgers, universiteiten, professionals uit de gezondheidszorg, bedrijven en vrijwilligers) worden betrokken. Zo is het zekerder dat de technologie wordt aanvaard en gebruikt, wat uiteindelijk leidt tot een hogere levenskwaliteit en autonomie van gehandicapte mensen, en een betere integratie in de maatschappij.

Financiële info

Projectleider

Groupe HEI-ISA-ISEN

Partners

Katholieke Universiteit Leuven - Technologiecampus Gent, Voka Oost-Vlaanderen vzw, The University of Kent, East Kent Hospitals University Foundation Trust, Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GHICL), Association Quai du Numerique - X2000, Sussex Community NHS Trust

Thema

Onderzoek en innovatie, Welzijn, ICT

Prioriteit

Onderzoek en Innovatie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen