Ruimte voor verbindingVia creatief en gedeeld gebruik van onderbenutte ruimtes willen de projectpartners innovatieve antwoorden bieden op lokale noden van zowel bewoners als ondernemers en letterlijk ‘ruimte’ geven aan ideeën en mogelijkheden van onderuit. Deze doelstelling zal gerealiseerd worden door het medegebruik van zogenaamde restruimtes via het platform ‘Samenwerk’ en door onderzoek naar de mogelijkheden van tijdelijk gebruik van een leegstaand pand als hefboom voor een gemeenschap. De acties zullen uitgevoerd worden in 3 gemeentes in het Meetjesland als testing. De resultaten, waaronder een functionerend platform ‘Samenwerk’ met een basisaanbod, worden aangeboden en gepromoot in gans het Meetjesland. Daarnaast zal er uitgebreid ingezet worden op kennisdeling via de uitgave en promotie van een draaiboek en is er ruimte om lokale besturen kort te begeleiden bij de implementatie van de resultaten in hun dagelijkse werking.

Financiële info

Projectleider

Plattelandscentrum Meetjesland vzw (PLC)

Partners

Samenwerk, COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland)

Thema

Welzijn

Prioriteit

Sociale inclusie en armoedebestrijding

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen