Sociale Kruidenier Lokeren versterken door buurtgericht en outreachend werkenMet de opstart van een sociale kruidenier beoogt de stad Lokeren een breed en integraal antwoord
op de problematiek van voedselhulp: naast algemene armoedepreventie ook activering op maat
(sociale kruidenier als sociale tewerkstellingsplaats), gezondheidspreventie, energiepreventie,
participatie van mensen in armoede, duurzaam (her)gebruik, netwerkontwikkeling en ontmoeting
van kansengroepen en mensen in armoede.
De Coronacrisis maakte opnieuw duidelijk dat het doelpubliek de weg naar de hulpverlening niet of
moeilijk vindt. Met dit project willen we de sociale kruidenier van bij de opstart maximaal
toegankelijk maken voor de doelgroep door middel van buurtgericht en outreachend werken en dit
op diverse sporen:
1. Werken op meerdere locaties, gekende plaatsen met een lage drempel, zoals lokale
verenigingen.
2. Gebruik maken van bestaande lokale netwerken (Voedselteams, letsgroepen,􀍙􀍿􀀃
3. Betrekken van lokale handelaars en korte keten
4. Creëren van ontmoetingskansen (aan voedselhulp) waar doelgroep en hulpverlening elkaar
vinden.
De sociale kruidenier zal vanuit 1 centrale (ontmoetings)plaats vertrekken, maar met
antennepunten in de buurten en wijken en/of de opstart van een mobiele werking en/of
ontmoetingsverkoopdagen binnen lokale werkingen.

Financiële info

Projectleider

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Lokeren

Partners

Vereniging waar armen het woord nemen - Ontmoetingshuis De Moazoart, De Toevlucht Lokeren

Thema

Welzijn

Prioriteit

Sociale inclusie en armoedebestrijding

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen