Onderneem Er Op UitOost-Vlaanderen telt 125.000 actieve ondernemingen. Deze ondernemers hebben hoge verwachtingen van de overheid, zowel als het gaat over het (lokale) beleid als de gemeentelijke dienstverlening. Uit onderzoek blijkt echter dat een aanzienlijk deel van de Oost-Vlaamse besturen amper beschikken over een (voltijdse) ambtenaar lokale economie. Bij gemeenten die wel over een ambtenaar economie beschikken, zien we dat het functieprofiel niet alle aspecten van lokale economie kan bevatten. Bovendien nemen de bevoegdheden van gemeenten inzake lokale economie en het belang van domeinoverschrijdende samenwerking toe. Het lokale beleid afstemmen op de behoeften van de ondernemers, via een verbetering van de dienstverlening, is een belangrijke doelstelling binnen het project ‘Onderneem Er Op Uit’.

‘Onderneem Er Op Uit’ is een gezamenlijk traject uitgewerkt door het team Economie en eGov van de Provincie Oost-Vlaanderen. Het project wordt uitgevoerd binnen verschillende steden en gemeenten in de provincie. Een uitrol op Vlaamsbreed niveau van de ontwikkelde inzichten en methodieken is voorzien.

Doorheen het traject is de input en participatie van ondernemers een essentieel onderdeel. Ondernemers vragen een direct aanspreekpunt in de gemeente; een loket waar ze terecht kunnen voor vragen omtrent wetgeving, vergunningen, subsidies, enz. Het indienen van een dossier dient op een eenduidige en gebruiksvriendelijke manier te gebeuren. Door het digitaliseren van de dienstverlening, kunnen ondernemingsdossiers vlot worden afgehandeld.

Via het project ‘Onderneem Er Op Uit’ kunnen Oost-Vlaamse besturen beroep doen op experten lokale economie en hun digitale dienstverlening voor ondernemers optimaliseren.

Voor het versterken van de ambtelijke capaciteit bij lokale besturen, worden verschillende profielen van experten lokale economie voorgesteld. De Provincie Oost-Vlaanderen werft extra personeelsleden aan die worden ingezet bij de lokale besturen. Naargelang de concrete behoeften van de steden en gemeenten, hebben de experten lokale economie een actiegericht profiel, dan wel een staf- en expertiseprofiel. Zij staan de lokale besturen bij in het opzetten en uitvoeren van een ondernemersvriendelijke dienstverlening en beleid.

Daarbij wordt ook ingezet op het digitaliseren van de lokale dienstverleningsprocessen voor ondernemers, met daarbij de (door)ontwikkeling van een dossierbeheerplatform en de koppeling met het Vlaamse e-loket voor ondernemers (www.vlaanderenonderneemt.be).

Financiële info

Projectleider

Provincie Oost-Vlaanderen - Dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking

Thema

Economie & ondernemerschap, ICT

Prioriteit

Concurrentiekracht KMO

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen