Onderneem Er Op UitHet project ‘Onderneem Er Op Uit’ is een samenwerking tussen de diensten Economie en eGov van de Provincie Oost-Vlaanderen. Het project wordt uitgevoerd binnen verschillende steden en gemeenten in de provincie. Een uitrol op Vlaamsbreed niveau van de ontwikkelde inzichten en methodieken is ook voorzien in het traject. Het project zet in op zowel het delen van ambtenaren lokale economie, als de digitale dienstverlening voor ondernemers.

Voor het versterken van de ambtelijke capaciteit bij lokale besturen, worden verschillende profielen van ambtenaren voorgesteld. De Provincie Oost-Vlaanderen werft extra personeelsleden aan die worden ingezet bij de lokale besturen. Deze intergemeentelijke ambtenaren zullen naargelang de concrete behoeften een actiegericht profiel hebben, dan wel een staf- en expertiseprofiel. Zij zullen de lokale besturen bijstaan in het opzetten en uitvoeren van een ondernemersvriendelijke dienstverlening en beleid.

Daarbij wordt ook ingezet op het digitaliseren van de lokale dienstverleningsprocessen voor ondernemers, met daarbij de (door)ontwikkeling van een dossierbeheersplatform en de koppeling met het Vlaamse e-loket voor ondernemers (www.vlaanderenonderneemt.be).

Doorheen het project is de input en participatie van ondernemers een essentieel onderdeel. Streefdoel is een vraaggestuurde dienstverlening in het belang van de ondernemers.

Financiële info

Partners

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen

Prioriteit

Concurrentiekracht KMO

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen