Laagdrempelige digitale experimenteerruimtes - Oost-Vlaanderen (Projecttype 2)De digitale experimenteerruimtes willen de digitalisering bij KMO’s versnellen via begeleiding door een breed consortium aan complementaire kennispartners. KMO’s uit alle sectoren die bereid zijn te investeren in digitale transformatie krijgen op een eenvoudige manier toegang tot begeleiding voor hun projecten rond nieuwe (datagedreven) digitale technologieën en voor de integratie en toepassing in hun concrete bedrijfsrealiteit. Naast het gebruik maken van de in kaart gebrachte beschikbare infrastructuur, tools en methodieken en technisch expertise van de consortiumpartners zal ook aandacht uitgaan naar de flankerende aspecten. Binnen elke provincie wordt deze digitale hub op eenzelfde manier worden uitgerold met een digitaal platform in functie van synergie en transparantie. Voka neemt de rol van SPOC op en heeft  hiervoor een ruim consortium aan partners samengesteld die de concrete begeleiding van de bedrijven op zich zullen nemen.

Projecttype 2 is onlosmakelijk verbonden met projecttype 1 en omvat:

  • Begeleiding naar een actieplan, analyse van de individuele behoeften en uitdagingen, de opmaak van een actieplan met prioriteiten, en een eerste zicht op de mogelijke begeleiding door een kennis- of andere partner via inbreng van een expertenpanel. SPOC m.b.t. matchmaking, contractvoorstel en opvolging advies/begeleiding/testing (stap 2 customer journey);
  • Begeleiding naar advies op maat omtrent laagdrempelige digitalisering, incl. maar niet beperkt tot data-gedreven technologieën (stap 3 customer journey);
  • Begeleiding naar implementatie via o.a. matchmaking met EDIH partners en private partijen (stap 3 customer journey);
  • Communicatie met de KMO’s en betrokken partners.

Financiële info

Projectleider

Voka Oost-Vlaanderen vzw

Partners

Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) - Campus Gent - Wetenschap & Technologie, Hogeschool Gent (HoGent), FlandersBio vzw, Universiteit Gent, Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent), Arteveldehogeschool, Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek (ILVO), Voka - kamer van koophandel Antwerpen - Waasland, Flanders Make, SIRRIS, Odisee

Thema

Economie & ondernemerschap, Onderzoek en innovatie, ICT

Prioriteit

Onderzoek en Innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen