ET’Air - Grensoverschrijdende economie en binnenluchtkwaliteitHet ET'Air project draagt bij tot een intelligente, duurzame en inclusieve groei dankzij het ontwikkelen van de grensoverschrijdende markt van de bouw/energierenovatie waarin gezondheidsvereisten zijn opgenomen.

Deze doelstelling zal bestaan uit 3 complementaire werkassen waarmee uiteindelijk kwaliteitsvolle arbeidsplaatsen worden gecreëerd en waarmee dus de concurrentiekracht van ondernemingen op het grondgebied wordt versterkt:

  • Ontwikkelen van het aanbod op het gebied van gezonde gebouwen
  • Stimuleren van de vraag
  • Validatie en verspreiding van BLK-gegevens

Om optimale resultaten te bereiken, zullen de in deze drie assen gevoerde acties voorrang geven aan uitwisselingen tussen de beide gebiedsdelen aan weerszijden van de grens, en dit volgens hun context, vraagstelling, visies, kennis en knowhow. Deze grensoverschrijdende benadering zal gebeuren in een geest van versterking van formele en informele betrekkingen die het voortbestaan van de aan weerszijden van de grens gecreëerde samenwerkingen en partnerschappen zal bevorderen.

Financiële info

Projectleider

Espace Environnement vzw

Partners

Universiteit Gent, Cluster Eco-Construction vzw, Vlaamse Instelling Voor Technologisch Onderzoek nv (VITO), Université de Mons, Bas Bouwen vzw, Association Prévention Pollution Atmosphérique Nord-Pas de Calais (APPA), Centre de Développement des Eco-Entreprises (CD2E), Agence Régionale de la Construction et de l’Aménagement Durables (ARCAD), Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC - LMCPA)

Thema

Onderzoek en innovatie, Welzijn

Prioriteit

Concurrentiekracht KMO

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen