Triple F - Food From FoodVoedselverspilling is vanuit ethisch en duurzaamheidsoogpunt niet te verantwoorden en dient dan ook geminimaliseerd te worden. In de voedingsindustrie is er een toenemend bewustzijn in de (her)waardering van plantaardige reststromen om zo verdere voedselverspilling te kunnen tegengaan, maar de sector loopt nog tegen verschillende moeilijkheden aan zoals de grote te verwerken volumes en de strenge hygiëne-eisen. Vaak gaan voedselresten toch verloren omdat er geen geschikte herbestemming voor gevonden wordt.

‘Triple F’ richt zich op verschillende reststromen uit de consumptie, zoals  wortel, bieten en aardappelen in Nederland en prei, tomaten en witlof in België. Een ‘kansenkaart’ van de grensregio wordt uitgewerkt met een overzicht van vraag en aanbod bij bedrijven wat betreft plantaardige reststromen, inclusief de verschillende technologieën die toegepast kunnen worden om resten te herbestemmen zoals bijvoorbeeld drogen, vriezen, verhitten. Op basis hiervan zullen 20 nieuwe waardeketens gecreëerd worden. Agro-, food-, voedselverwerkende of technische bedrijven zullen projectvoorstellen kunnen indienen om in aanmerking te komen voor ondersteuning bij uitwerking van hun innovatieve voorstel. Brainport Development, Stichting Food Tech Brainport, Flanders’ FOOD en Innovatiesteunpunt Boerenbond beoordelen de ingediende waardeketenprojecten.

Er komen verder vier pilots, waaronder een voor prei en een voor wortel. Voor de wortelpilot staat diepvriesbedrijf Van Rijsingen in. Maar liefst 80% van de wortel eindigt momenteel als plantaardige reststroom. Daarom heeft Van Rijsingen eerder een sapfabriek in werking gesteld om wortelreststromen te scheiden in wortelsap en perskoek/vezels. Naast vezels hebben ook andere ingrediënten in de wortelreststromen na extractie marktpotentie zoals retinol en beta-caroteen. Dit laatste kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de vervaardiging van plantaardige kleurstoffen. Deze aspecten worden verder onderzocht binnen de pilot.

Financiële info

Projectleider

Brainport Development

Partners

Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek (EV ILVO), Flanders' FOOD vzw, Groentenhof, Innovatiesteunpunt vzw (IS), Stichting Food Tech Park Brainport, Bodec bv, Van Rijsingen Groep, Fi&S, HAS Hogeschool, Brightlabs.nl

Thema

Onderzoek en innovatie

Prioriteit

Onderzoek en Innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen