Gains - Deep-tech co-innvatie hub voor Artificiële Intelligentie en fotonicaProject GAINS, het deep tech co-innovatie center in artificiële intelligentie (AI) en halfgeleiderfotonica van de UGent, de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en Alides REIM (verder ‘Alides’), is een grootschalige publiek-private samenwerking ter versnelling van duurzame, deep tech digitale innovaties.

De Vlaamse en Europese beleidskeuzes voor een duurzame digitale transitie en strategische autonomie hebben nood aan AI en halfgeleiderfotonica (integrated photonics, silicon photonics, semiconductor photonics), maar Vlaamse bedrijven die hierop willen inzetten hebben slechts beperkte toegang tot de vereiste kennis, het talent en de infrastructuur voor de complexe productontwikkeling die daarvoor nodig zijn. Hierdoor is er een onontgonnen potentieel aan innovatie op basis van AI en halfgeleiderfotonica, nochtans twee domeinen waar Vlaanderen internationaal een sterke voortrekkersrol neemt.
In GAINS wordt de unieke expertise in halfgeleiderfotonica en AI samengebracht voor disruptieve oplossingen binnen drie toepassingsdomeinen: Gezondheid, Industrie 5.0 en Energie/Planeet. Door de ontwikkeling in beide onderzoeksvelden, AI en halfgeleiderfotonica, te combineren, worden robuuste ‘digitale meters’ mogelijk die moeilijk meetbare zaken toch zichtbaar maken. Denk hierbij aan biologische parameters, contaminanten, schadelijke emissies, slijtage, enzoverder. Bovendien zijn beide technologieën essentieel voor de datacenters van de toekomst waar de digitale communicatie en bijhorende berekeningen steeds efficiënter, sneller en goedkoper moeten gebeuren.

Het project omvat de volledige waaier aan infrastructuur en activiteiten opdat KMO’s versneld kunnen inzetten op de duurzame digitale transitie via innovaties op basis van AI en halfgeleiderfotonica. GAINS zorgt ervoor dat bedrijven en ondernemers een idee tot product kunnen ontwikkelen met unieke test-before-invest infrastructuur en dit samen met een kritische massa aan AI- en fotonica-experts.
De GAINS infrastructuur is duurzaam en omvat een nieuw torengebouw (‘GAINS AI Campus Hub’) met 5000m2 aan AI onderzoekslabo’s, een fablab voor prototyping en een uitgebreide en gerenoveerde cleanroom (‘GAINS cleanroom’) van 4328 m2. De GAINS cleanroom omvat ontmoetingsruimte, een makerlab voor lichtchip technologieën en een biolab die onderzoekers en bedrijven kunnen gebruiken voor prototyping en beperkte oplages van fotonica oplossingen en validatie ervan op biologische stalen.

Het GAINS project wordt aangevuld met private middelen zodat de GAINS AI Campus Hub ook 12.500m2 aan bedrijfshuisvesting, community spaces en incubatorruimte omvat. Zo bereiken we een totaalinvestering van 68M€ voor dit vlaggenschipproject op de technologiecampus Tech Lane Ghent Science Park.
Het project zal er dan ook voor zorgen dat meer dan 250 AI- en fotonica-experten langs academische zijde zullen worden samengebracht met minstens 300 AI- en fotonica-experten uit de industrie. Een dergelijk epicentrum is ongezien voor Europa en zet Vlaanderen wereldwijd op de kaart voor O&O&I-activiteiten op het gecombineerde gebied van AI en fotonica.

Financiële info

Projectleider

Universiteit Gent (Ugent)

Partners

AI Campus Hub

Thema

Onderzoek en innovatie, Onderwijs, ICT

Prioriteit

Slimmer Europa

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen