URBCON - By-products for sustainable concrete in the urban environmentURBCON zal het hoge primaire grondstoffen verbruik en de CO2-uitstoot door de bouw en het onderhoud van de stedelijke omgeving (vb. gebouwen, bestrating, rioolbuizen, bruggen) verminderen. Hierbij ligt de focus op beton, als meest gebruikt bouwmateriaal. Het hoofddoel is om bijproducten (zoals metallurgische slakken en verbrandingsassen) toe te passen als alternatieve grondstof voor beton in een stedelijke NWE-regio, zoals gedemonstreerd in grootstedelijke gebieden Rotterdam en Gent, en in een circulair kantoorgebouw. Hoewel NWE streeft naar een circulaire economie en een vooruitstrevende rol opneemt in recyclage van afval, beperkt een gebrekkige transregionale aanpak (nood aan meer kritische massa in beleid en brede beschikbaarheid van bijproducten) het hoogwaardig gebruik van bijproducten in de bouw. Door primaire grondstoffen te vervangen door bijproducten zal per jaar 84 miljoen ton bouwmineralen bespaard worden.

De projectaanpak en resultaten zijn:

  • betonsamenstellingen ontwikkelen met tot 100% bijproducten als granulaat en met CO2 arme cement;
  • leveranciers van bijproducten koppelen aan toepassingen in de bouw, via een web-platform voor beschikbare bijproducten dat ook rekening houdt met de logistieke ketens in de sector;
  • testen en demonstreren van de URBCON technologie via drie pilots;
  • uitrol van de technologie initiëren door een transitieplan met aanzet tot beleidskader, pre-standaardisatie, levenscyclusanalyse en economische validatie van "urban" cement, granulaten en beton.

Het consortium brengt toonaangevende expertise samen i.v.m. bijproducten als bouwmineralen, toeslagstoffen voor cement, alkali-geactiveerde bindmiddelen, calciumaluminaatcement, digitaal in kaart brengen van bijproducten, levenscyclusanalyse en -kosten. URBCON zal de technologie onderbouwen en belemmeringen voor de toepassing wegnemen, zodat het mogelijk wordt om nieuwe infrastructuur te bouwen en onderhouden met eco-efficiënt en hoogwaardig beton, in NWE en Europa.

Financiële info

Projectleider

Stad Gent

Partners

Universiteit Gent, S.A. Cimenteries CBR Cementbedrijven nv, ResourceFull bvba, Cware, Kamp C Duurzaam Bouwen, Stadsontwikkeling Rotterdam, Technische Universiteit Delft, FDN Engineering, University of Sheffield, VDZ gGmbH, Technische Universität Kaiserslautern

Thema

Leefmilieu, Onderzoek en innovatie

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen