Populier van hierPopulier van Hier is een project waarmee BOS+ samen met Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender, het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, en tal van andere partners de populier in onze streek opnieuw erkenning en een rol van betekenis wil geven. In Vlaanderen wordt deze boomsoort momenteel immers vaak verguisd. De strategische doelstelling van dit project is duidelijk: BOS+ wil samen met tal van andere partners de populier als belangrijke boomsoort helpen herwaarderen. De scope van het project staat echter ook open voor andere traditioneel houtproducerende soorten, en voor innovatieve beheermethodes. Dit gebeurt door zowel realisaties op het terrein (aanplant van min. 2000 bomen) als door sensibilisering en kennisoverdracht voor het brede publiek en voor een aantal specifieke doelgroepen (zoals beleidsmakers en -uitvoerders, eigenaars en terreinbeheerders).

Financiële info

Projectleider

Bos+ Vlaanderen

Partners

Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender vzw

Thema

Leefmilieu

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen