Transfirm - Studenten Ondernemers zonder GrenzenOndernemerschap is steeds vaker terug te vinden in de Europese, nationale en regionale strategieën gericht op jongeren, om nieuwe bedrijfsactiviteiten met een hoog groeipotentieel in het leven te roepen. Op dit moment bestaat er geen gezamenlijk gestructureerd programma tussen Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen dat erop gericht is om, vanuit een grensoverschrijdend oogpunt, het potentieel te versterken van projecten van studenten, die kunnen leiden tot de oprichting van bedrijven die banen creëren.

Dit zijn de hoofddoelen van het project TRANSFIRM: de creatie bevorderen van grensoverschrijdende activiteiten door studenten die ondernemer willen worden, en van nieuwe activiteiten in de sectoren technologie, wetenschappen en sociale en solidaire economie; bijdragen aan de grensoverschrijdende mobiliteit van de studenten en aan de ontmoeting met grensoverschrijdende, ondersteunende netwerken en partnerschappen; gemeenschappelijke grensoverschrijdende projecten opbouwen tussen studenten-ondernemers; en synergieën ontwikkelen binnen het grensoverschrijdend academisch aanbod waarbij professionele begeleidende actoren een netwerk gaan vormen.

Om te beginnen, moet het project een situatieoverzicht opmaken van de reeds bestaande voorzieningen en acties op het hele grondgebied en aanbevelingen uitwerken voor de verspreiding van de best practices, bv. rond het opsporen van projecten met een hoog groeipotentieel. Jonge, vrijwillige toekomstige ondernemers wordt een opleidingsprogramma voor grensoverschrijdend ondernemerschap aangeboden, gebaseerd op de opening van en de toegang tot bestaande samenwerkingsruimtes alsook partnerschappen met bestaande netwerken van begeleidende operators. Er worden praktische tools verspreid voor het doelpubliek en ondersteunende netwerken. Tot slot moeten challenges, waarbij de territoriale overheden en grensoverschrijdende studenten en teams betrokken worden, het ontstaan en de ontwikkeling bevorderen van projecten voor nieuwe ondernemingen rond  Maatschappelijke thema's met een gemeenschappelijk belang. Dankzij de grensoverschrijdende benadering kunnen de bestaande (regionale en grensoverschrijdende) ondersteunende voorzieningen voor de oprichting van bedrijven door studenten in kaart worden gebracht en kan het ondernemerschapsnetwerk van microbedrijven en kmo's, in het bijzonder die met een hoog groeipotentieel, in de samenwerkingsruimte uitgebreid worden.

Financiële info

Projectleider

Comue Lille Nord de France

Partners

Universiteit Gent, Université de Mons, HEPH-Condorcet, Haute École Louvain en Hainaut (HELHa), Université catholique de Louvain (UCL), Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST)

Thema

Arbeidsmarkt, Economie & ondernemerschap, Onderwijs

Prioriteit

Concurrentiekracht KMO

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen