Jong en geweldig: denken en doenHet project 'Jong en geweldig: denken en doen' wil innovatie en netwerkvorming bij jonge en startende rurale ondernemers in het Meetjesland stimuleren. Hierbij wordt vertrokken vanuit de eigenheid van de streek en het duurzaamheidsprincipe, people-planet-profit. Dit wordt gerealiseerd via vernieuwende methodes, o.a.: innovatiedenktanks waarin groepen startende rurale ondernemers begeleiding krijgen van ‘peters’ en ‘meters’, een lerend netwerk waarbij gewerkt wordt met een competentiedatabase en een living lab waarbij ingezet wordt op kennisdeling en co-creatie met experten van binnen en buiten de regio. Dit zal leiden tot innovatieve oplossingen en innovatiestappenplannen, waarvan er een aantal getest worden in pilots.

Financiële info

Projectleider

Plattelandscentrum Meetjesland vzw (PLC)

Thema

Economie & ondernemerschap

Prioriteit

Sociale inclusie en armoedebestrijding

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen