Terts - Transitie in Energie via een Regierol tov de Tertiaire SectorTERTS wil het gebruik van innovatieve technieken voor energiebesparing en het opwekken van hernieuwbare energie stimuleren binnen de tertiaire sector. Hiermee wordt ingezet op het verminderen van de CO2-uitstoot van de sector.

De specifieke doelgroep binnen dit project zijn de horeca, detailhandel en kleine zelfstandigen zoals kappers, bakkers en slagers. Vanuit een participatieve samenwerking met lokale overheden of andere actoren worden zij binnen TERTS verleid om van energietransitie een essentieel onderdeel in hun bedrijfsvoering te maken. Het te ontwikkelen aanbod bestaat uit het testen en demonstreren van innovatieve technieken en maatregelen, het uitvoeren van een ontzorgingstraject en het opzetten van een regiefunctie door gemeenten en/of andere actoren.

Er staan verschillende ‘all-in’ demonstratieprojecten op de planning. Zo zal het Gentse kunstencentrum en café-bistro Vooruit investeren in binnengroenwanden en een buitengroenwand, een intelligente dampkap met warmterecuperatie en een wasstraat voor herbruikbare bekers plaatsen. In Middelburg zal bowlingcentrum De Kruitmolen een warmtepomp en luchtbehandelingskast integreren met warmte- en vochtterugwinning, geïntegreerde PV en LED-verlichting in combinatie met slimme opslag. Bijkomend kunnen - onder begeleiding van WVI - een 25tal bedrijven intekenen om, via een geoptimaliseerd toeleidingstraject, een eigen demonstratieproject rond innovatieve technieken op te zetten. 

Per sub-sector zal geanalyseerd worden welke innovatieve maatregelen technisch, financieel en organisatorisch haalbaar zijn. Hiertoe delen verschillende kennisinstellingen, waaronder UGent en KU Leuven Technologiecampus Gent, hun expertise.

Financiële info

Projectleider

West-Vlaamse Intercommunale (WVI)

Partners

Universiteit Gent, Kunstencentrum Vooruit, Katholieke Universiteit Leuven - Technologiecampus Gent, Stad Brugge, Interleuven, Gemeente Middelburg, gemeente Goes, Technische Universiteit Eindhoven, Stichting Avans

Thema

Energie-efficiëntie, Klimaat, Onderzoek en innovatie

Prioriteit

Koolstofarme economie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen