Star2Cs - Short Term Adaptation for Long Term Resilience to Climate ChangeSTAR2C's wil de 'implementatiekloof' die momenteel bestaat bij het leveren van lokale actie om aanpassingscapaciteit te bouwen dichten door  innovatieve overdraagbare oplossingen te creëren die:

  • financiële / sociale / technische /op ecosystemen gebaseerde mechanismen identificeert om kosteneffectieve aanpassingen te realiseren
  • kennis / vaardigheden van belanghebbenden opbouwt om deel te nemen aan een 'future proof' besluitvorming;
  • succes en kostenbesparingen aantoont van geïntegreerde acties om aanpassingen uit te voeren op grotere schaal.

Als gevolg hiervan zal de implementatie van aanpassingsmaatregelen in het 2 Zeeën gebied worden gestimuleerd, wat zal leiden tot een vermindering van 15% van de toekomstige kosten veroorzaakt door overstromingen, Dit zal blijken uit:

  • 30% toename van lokale acties uit 4 nationale aanpassingsstrategieën;
  • 1000 stakeholders co-creëren  'future proof' acties;
  • 15% toename van lokale aanpassingsmaatregelen;
  • 24 organisaties die de gevolgen van overstromingen verminderen door de STAR2Cs-oplossing in de besluitvorming te gebruiken.

Financiële info

Projectleider

Kent County Council

Partners

Provincie Oost-Vlaanderen - Dienst Ruimtelijke Planning, Waterwegen en Zeekanaal nv, Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Gemeente Schouwen-Duiveland, Gemeente Capelle aan den Ijssel, Agence d'Urbanisme et de Développement des Vallées de l'Oise

Thema

Klimaat, Ruimtelijke ordening en ontwikkeling

Prioriteit

Klimaatverandering, risicopreventie en beheer

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen