Sociale kruidenier als toegangspoort naar ontmoeting en dienstverleningHet project voorziet in de opstart van een Sociale Kruidenier in combinatie met een

Tweedehandswinkel Kleding (ism De Kringwinkel) en dit gekoppeld aan een ontmoetingsruimte. Via

het bieden van een materieel voordeel willen we kwetsbare personen en gezinnen versterken door

hen te informeren over hun rechten en hen zo nodig in contact te brengen met hulpverlening;. Via

het principe van empowerment willen we hen sterker maken door hen te laten participeren in het

winkelgebeuren en hen inspraak te geven in de werking ervan. De combinatie met de

tweedehandswinkel, welke voor iedereen toegankelijk is, werkt drempelverlagend voor de klanten

van de Sociale Kruidenier en geeft een ruimer draagvlak aan het project. Het bevordert het contact

tussen mensen met en zonder armoede-ervaring. De samenwerking met een school (stages), De

Kringwinkel en Welzijnsschakel Ommekeer is hierbij essentieel.

Financiële info

Projectleider

OCMW Erpe-Mere

Thema

Welzijn

Prioriteit

Sociale inclusie en armoedebestrijding

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen