Salfar - Saline Farming - Innovative agriculture to protect the environment and stimulate economic growthBij het project SalFar wat staat voor “Saline Farming – innovative agriculture to protect the environment and stimulate economic growth”, en wil dus het efficiënt gebruik van hulpbronnen bevorderen door het (her)gebruiken van aangetaste landbouwgrond en het verminderen van zoetwaterverbruik.

Gezien de klimaatveranderingen en de verwachtte zeespiegelstijging in het Noordzeegebied is het voor alle partnerlanden van belang om maatregelen te treffen waarbij ook de landbouw betrokken is.

In elk partnerland is de oprichting van living labs gepland, proefvelden waar met zilte teelt geëxperimenteerd zal worden. In samenwerking met de internationale partners, waaronder akkerbouwers, wetenschappers, en overheidsorganisaties, zullen proeven van zilte teelt uitgevoerd worden.

De volgende zaken staan op het programma:

  • Onderzoek naar verschillende soorten zilte teelten in het Noordzeegebied
  • Delen van kennis en resultaten op internationale basis
  • Opzetten pilot projecten zilte teelten in alle betrokken landen
  • Opzetten van een internationaal netwerk van landbouwbedrijven, marktverkenning, distributie
  • Netwerk van restaurants, (super)markten met speciale aandacht voor zilte teelten
  • Bezoekerscentra, toeristische informatie, educatieve trajecten, waar proces en productie uitgelegd worden en geproefd kan worden.

Financiële info

Projectleider

Provincie Groningen

Partners

Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek (EV ILVO), Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek (ILVO), Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Waddenacademie, University of Lincoln, Stichting 'De Zilte Smaak', Emder Bürgerstiftung Regionales Umweltbildungszentrum Ökowerk Emden, SFMT, Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw, Norges Miljo og Biovitenskapelige Universitet, Salt Farm Foundation, Videncenter for Fodevareudvikling (VIFU), Göteborgs Universitet, Institutionen för Biologi och Miljövetenskap, Smagen af Danmark

Thema

Landbouw, Leefmilieu, Onderzoek en innovatie

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen