Plattelandsinspiratie: De Huysmanshoeve milieubewust!Het provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve is in de eerste plaats een bezoekerscentrum, en in die functie wil het evolueren naar een voorbeeld, een ‘uithangbord’ inzake milieubewustzijn en duurzaam beheer. Naast de fysieke aanpassingen op de hoeve, wil het Plattelandscentrum op de hoeve werk maken van de bewustmaking van het belang van de korte keten, ontwikkeling pilots ecobeheer, en tevens het aspect milieubewustzijn vertalen in educatie, vorming en communicatie. Met een haalbaarheidsplan wordt onderzocht welke troeven er bij uitbreiding op en rond de hoeve nog aanwezig zijn, zodat de site zich verder kan ontwikkelen als uitvalsbasis voor regionaal milieubewust plattelandstoerisme.

Financiële info

Projectleider

Plattelandscentrum Meetjesland vzw (PLC)

Thema

Toerisme en recreatie

Prioriteit

Klimaatverandering, risicopreventie en beheer

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen