Onthaalplan landschapspark DrongengoedHet Landschapspark Drongengoed heeft heel wat troeven die streekbewoners en bezoekers van ver aantrekken. Rekening houdend met de draagkracht van het gebied, de ecologische en landschappelijke kwaliteit, is er een strategische visie nodig op het onthaal, de toegankelijkheid en een duurzame (recreatieve) mobiliteit voor het volledige landschapspark én voor de omgeving van het Drongengoedbos-Maldegemveld. Om dit te realiseren zet dit project een participatief traject op om besturen, middenveldorganisaties en vooral lokale verenigingen en inwoners te betrekken bij de planopmaak. De lokale betrokkenheid van bij aanvang is belangrijk om het draagvlak en vooral medewerking te stimuleren bij de volgende fase, namelijk de realisatie. Na de planopmaak worden de eerste pilootprojecten gerealiseerd en wordt een communicatiestrategie opgesteld om bezoekers te informeren en te sensibiliseren.

Financiële info

Projectleider

Regionaal Landschap Meetjesland vzw (RLM)

Thema

Toerisme en recreatie

Prioriteit

Sociale inclusie en armoedebestrijding

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen