Klimaatrobuuste en veerkrachtige bossen voor het WaaslandNaaldbossen op zandgrond zijn door klimaatverandering ernstig bedreigd. Verdroging maakt ze in
het bijzonder gevoelig voor schorskevers die ganse opstanden laten afsterven. Een achterstallig
beheer in vele naaldbossen maakt dat deze bossen zonder menselijke ingreep niet kunnen
herstellen. Willen we het bosareaal in het Waasland duurzaam behouden in de toekomst dan moet
een actief omvormingsbeheer gevoerd worden in de private bossen. De Bosgroep Oost-Vlaanderen
Noord vzw wil het omvormingsbeheer bij de private eigenaren aanwakkeren en een
'bosomvormingsvibe' in het Waasland creëren. Ze heeft als doel om in 2,5 jaar, 50 ha aangetast
bos aan te pakken en om te vormen tot standplaatsgeschikt en klimaatrobuust bos. Een
schaalvergroting die absoluut nodig is gezien de huidige plaagdruk en klimaatverandering. Door
intensieve begeleiding op maat en een gebundelde aanpak per bosgebied moet bosomvorming
voor elke private boseigenaar een haalbare kaart worden. De bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw
wil hierbij tegemoet komen aan het ontbreken van kennis. Ze wil de garantie op kwaliteitsvol werk
tegen betaalbare prijzen garanderen. En ze wil een oplossing bieden aan de extreem hoge
kostprijzen die met bosomvorming gepaard gaan.

Financiële info

Projectleider

Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord

Partners

Gemeente Stekene, Provincie Oost-Vlaanderen

Thema

Leefmilieu

Prioriteit

Klimaatverandering, risicopreventie en beheer

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen