Biodivers groen: klimaatrobuust en budgetvriendelijkTuinen en openbaar groen bieden nog veel potentieel om de biodiversiteit op het Oost-Vlaamse
platteland te verhogen. De professionele groensector, nl. gemeentelijke groendiensten, landschapsen
tuinarchitecten en tuinaannemers, is klaar om een transitie te maken naar meer biodiverse
inrichting van groenzones en tuinen, maar is nog op zoek naar kennis en kosteninschattingen om dit
in de praktijk te realiseren. Dit project speelt hierop in door de huidige kennis en
praktijkvoorbeelden rond biodiverse beplanting voor ontwerp, aanleg en
beheer te bundelen en uit te wisselen, en actief te implementeren bij de professionele Oost-
Vlaamse groensector en hun stakeholders (siertelers, projectontwikkelaars, ontwerpbureaus en de
onderwijsopleidingen). Via demonstratieve groenzones, een beslissingsmatrix, een rekentool voor
beheer en aanlegkosten, vormingen, online en offline disseminatie en virtuele rondleidingen krijgen
groenvoorzieners tools om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Financiële info

Projectleider

Proefcentrum voor Sierteelt vzw (PCS)

Partners

Erasmushogeschool Brussel, Vereniging voor Openbaar Groen, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw (RLVA), Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw (RLSD), Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten/Kubieke Ruimte, MATEXI PROJECTS, HoGent-STUdent, Waerbekehuis, Provincie Oost-Vlaanderen, Stad Oudenaarde, Re-Vive NV, Groen Groeien, Bureau Omgeving, VELT vzw, VERENIGING VOOR ECOLOGISCH LEVEN EN TUINIEREN, Universiteit Gent - Forest and Nature Lab

Thema

Leefmilieu

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen