Landschapsfonds Vlaamse Ardennen-DenderDrie regionale organisaties ambiëren een Landschapsfonds in de regio Vlaamse Ardennen – Dender (450.000 inwoners) en richten een projectbureau op om dit fonds juridisch, administratief en financieel uit te bouwen, dat na twee jaar zelfstandig is. Het fonds speelt in op de recent opgemaakte plattelandsvisie voor Zuid-Oost-Vlaanderen d.m.v. financiële ondersteuning aan projecten en acties die bijdragen aan de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van de streek en waarvoor geen reguliere middelen beschikbaar zijn. De financiële middelen worden gegenereerd uit verschillende financieringsvormen: giften, legaten, publieksacties, crowdfunding en een streekrekening, uniek in Vlaanderen.

Financiële info

Projectleider

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw (RLVA)

Partners

Streekoverleg·zuid-Oost-Vlaanderen, Toerisme Vlaamse Ardennen vzw

Thema

Economie & ondernemerschap

Prioriteit

Sociale inclusie en armoedebestrijding

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen