I2I - From Isolation to Inclusion: innovation in social service delivery to improve social inclusion and counteract loneliness in the NSRIn het Noordzee gebied (NSR) ervaren veel mensen sociaal isolement en / of eenzaamheid. Dit is een veelzijdig probleem en het vinden van een oplossing vereist actie van meerdere instanties voor de succesvolle verlichting ervan. De publieke sector heeft moeite om zo'n complex probleem aan te pakken. I2I zal zich richten op innovatie in dienstverlening (inclusief het gebruik van nieuwe technologie, bijvoorbeeld serious gaming, apps, chatbots, VR / AR) door organisaties samen te brengen en oplossingen samen met de doelgroepen te creëren.
Daarom is de algemene doelstelling van I2I het bevorderen van innovatie in de sociale dienstverlening om sociale integratie te verbeteren en eenzaamheid in NSR-gemeenschappen en buurten tegen te gaan.
De betrokken NSR-regio's zullen de capaciteit van de overheid vergroten om innovatieve diensten te ontwikkelen en hen nieuwe hulpmiddelen en oplossingen aan te bieden om sociale integratie te verbeteren en eenzaamheid aan te pakken. Het beoogt dit te doen door bestaande diensten meer geïntegreerd te maken en sectoroverschrijdende samenwerking te verbeteren met behulp van een viervoudige helix gebruikersgerichte aanpak die werkt met service- / co-ontwerpmethoden.
Transnationale samenwerking verhoogt zowel de efficiëntie als het bevorderen van het bredere denken om innovatie te stimuleren. Het biedt de proeftuin voor innovatieve, op de gemeenschap gebaseerde interventies en hulpmiddelen, waardoor de burgers effectievere diensten worden geboden, terwijl het bewustzijn van de kwestie in de NSR wordt vergroot en de innovatiecapaciteit van de publieke sector in regio's rond de Noordzee wordt vergroot om sociaal isolement aan te pakken.

Financiële info

Projectleider

Universitetet i Agder

Partners

Stad Aalst, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) Turnhout, Stad Turnhout, Abertay University, Region Värmland, Gemeente Assen, Diakonisches Werk Bremen e.V, Canal and River Trust, Campaign to End Loneliness, Aarhus Kommune, Arendal Kommune

Thema

Onderzoek en innovatie, Welzijn

Prioriteit

Onderzoek en Innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen