Herstelacademie Meetjesland. Samenwerken voor een Geestelijk Gezond Meetjesland.Herstelacademie Meetjesland biedt een aanbod van laagdrempelige cursussen voor volwassenen
met een psychische kwetsbaarheid vanuit een herstelgerichte visie. De cursussen zijn kortdurend en
focussen op het vaardiger worden in het leven met een psychische kwetsbaarheid. Ze helpen om
actief een herstelproces in handen te nemen, eigen talenten te ontdekken en bewust stappen
voorwaarts te zetten om daarna als volwaardige burger terug een plaats in te nemen in de
maatschappij.
In de Herstelacademie Meetjesland ontmoeten persoonlijke ervaring en professionele expertise
elkaar. De focus ligt er op het verwerven van kennis om met je eigen psychische problemen om te
gaan. De cursussen worden gemaakt en gegeven door een duo: een professionele hulpverlener
samen met een persoon met ervaringskennis. Zodoende wordt de ervaringskennis naar waarde
geschat en vult het de professionele kennis nauwsluitend aan.
Herstelacademie Meetjesland wordt vorm gegeven vanuit een sterk samenwerkingsverband met
partners met een regionale werking, zowel binnen de geestelijke gezondheidszorg als uit het
ruimere welzijnswerk.
Herstelacademie Meetjesland is een nieuw concept, een innovatieve methodiek voor een betere,
laagdrempeliger geestelijke gezondheidszorg in het Meetjesland.

Financiële info

Projectleider

WIJKCENTRUM DE KRING

Partners

Psychiatrisch Centrum St. Jan, Beschut Wonen De Wende, Huis van de Mens - regio Meetjesland, CAW Oost-Vlaanderen

Thema

Welzijn

Prioriteit

Sociale inclusie en armoedebestrijding

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen