HeatNet - Transition strategies for delivering low carbon district heatBinnen de transitie naar een koolstofarm energiesysteem is in NWE maatwerk nodig voor de uitrol van stadsverwarming en koeling (DHC). DHC kan in EU een marktaandeel van 30% hebben in 2030. In Noord-, Oost- en Midden-EU levert DHC tot 50% van de warmte, in NWE slechts 2 à 7%. DHC faciliteert energie-efficiëntie, minder CO2 en een groenere economie.

De algemene doelstelling is de introductie en demonstratie van 4e generatie DHC (4DHC) in NWE. 4DHC wordt elders getest en staat voor een CO2-arm energiesysteem dat gebruik maakt van meerdere duurzame warmtebronnen (incl. restwarmte), lagetemperatuurnetten voor minimaal warmteverlies, geïntegreerde energieopslag en compatibiliteit met energieneutrale gebouwen. Dit concept vereist wel de ontwikkeling van nieuwe institutionele en organisatorische kaders. Het project beoogt een jaarlijkse besparing van 55000 ton CO2eq.

Outputs:

  • Een transfereerbaar HeatNet-model die technische (transnationale) en institutionele & organisatorische (regionale) aspecten verbindt as voorwaarde voor implementatie van 4DHC in NWE;
  • Zes living labs die het HeatNet-model testen, demonstreren en robuuster maken;
  • Investeringen in 4DHC en toepassing van technische, institutionele en organisatorische maatregelen in 6 living labs (nieuwe rollen en verantwoordelijkheden van stakeholders, regelgeving, beleid, ruimtelijke ordening, lokale en regionale roadmaps, business modellen, betrokkenheid marktactoren, acceptatie…);
  • Promotie en stimuleren van toepassing van het HeatNet-model buiten de 6 living labs om de lange-termijn-impact van in NWE te verzekeren.

Het consortium combineert ontluikende NWE-knowhow rond 4DHC (Minewater BV, kennispartners, etc) met de capaciteit om op lokaal en regionaal niveau tot realisatie te komen (institutionele & organisatorische barrières). De expertise van partners is divers maar nodig om samen het HeatNet-model te ontwikkelen en promoten, en om 6 succesvolle living labs te begeleiden.

Financiële info

Projectleider

City of Dublin Energy Management Agency Ltd

Partners

Universiteit Gent - campus Kortrijk, CAP 2020 asbl, Stad Kortrijk, Intercommunale Leiedal, Plymouth City Council, University of Plymouth, Energy Cities, Ville de Boulogne-sur-Mer, Habitat du Littoral, Hogeschool van Amsterdam, Les 7 Vents, Aberdeen City Council, Aberdeen Heat and Power, Mijnwater bv, South Dublin County Council, Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Thema

Economie & ondernemerschap, Onderzoek en innovatie

Prioriteit

Koolstofarme economie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen