Grenspark Groot Saeftinghe‘Grenspark Groot-Saeftinghe’ is een ambitieus project van Vlaamse en Nederlandse overheden voor de natuur in en rond het unieke natuurgebied het ‘Verdronken Land van Saeftinghe’. Met de natuurontwikkeling in de Hedwigepolder, Prosperpolders, Doelpolder en de Nieuwe Arenbergpolder aangrenzend aan het Verdronken Land van Saeftinghe ontstaat een enorm aaneengesloten estuarien natuurgebied, een volwaardig grensoverschrijdend natuurpark.

In het project staan drie activiteiten centraal:

  • het herstel van de vogelbiodiversiteit
  • optimalisatie van de estuariene natuur
  • eco-hydrologisch herstel van de binnendijkse gebieden.

Deze activiteiten realiseren de projectpartners via de aanleg van broedeilanden, een vispassage, een toren, een bunker en kasten voor vleermuizen en tal van andere grote en kleine landschapselementen. Dit alles vanuit een gezamenlijke, Vlaams-Nederlandse natuurvisie.

Aangezien de natuur zich niet laat tegenhouden aan de grens, gebeurt het ook het beheer gezamenlijk. Naast de grensoverschrijdende natuurvisie ontwikkelt het project daarom een Vlaams-Nederlandse beheersorganisatie voor het Grenspark.

Financiële info

Projectleider

EGTS Linieland van Waas en Hulst

Partners

Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Vlaamse Overheid - Departement Omgeving, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Natuurpunt Antwerpen Noord vzw, Waterwegen en Zeekanaal nv, Provincie Zeeland, Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL)

Thema

Leefmilieu, Toerisme en recreatie

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen