eHUBS - Smart Shared Green Mobility HubsUITDAGING
Congestie, vervuiling en groeiende steden in NWE dwingen ons privé-auto's te verwisselen voor deel-mobiliteit. Door te zorgen voor een kritieke massa van eHUBS (fysiek cluster van gedeelde elektrische mobiliteit met laadinfra) en elektrische deelmobiliteit aan te bieden, kunnen we deze transitie op gang brengen en zal het gebruik van de auto in steden afnemen. Hoewel eHUBS technisch mogelijk zijn, wordt de invoering ervan gehinderd door trage adaptatie van gebruikers, ruimtelijke ordening problematiek en beleid. Kritieke massa en schaalbaarheid zijn van belang en kennisoverdracht is noodzakelijk om belemmeringen voor steden weg te nemen.

VERANDERING
De partnersteden uit 5 landen zullen eHUBS realiseren en andere steden ondersteunen. De eHUBS komen op strategische locaties, die verbonden zijn met andere vervoerswijzen (bv. ov), maar er komen ook kleine eHUBS in woongebieden. De implementatie van de eHUBS zal per stad verschillen zodat dit uiteindelijk ook in andere steden kan worden toegepast. Resultaat: extra CO 2-reductie p/j van 1.477 kg ton CO 2 aan het einde van het project en 47.418 kg ton CO 2 p/j 10 jaar later (ten opzichte van de baseline, incl. replicatiesteden).

UITKOMSTEN

  • 92 eHUBS in 6 pilotsteden met in totaal 2.395 gedeelde LEV's en 672 EV's
  • Implementatie toolkit
  • Samenwerking met 10 replicatiesteden
  • Stimuleringsprogramma om de gebruikers te informeren en te betrekken

LANGE TERMIJN
Door in 6 steden een impuls te geven aan de mobiliteitstransitie, geven we het goede voorbeeld aan NWE als geheel. Andere steden profiteren hier ook van door het toepassen van de blauwdruk en het kopiëren van de goede voorbeelden. Een grootschalig gebruik zal een hefboomeffect hebben en zal de CO 2-uitstoot in steden aanzienlijk verminderen en een groeiende markt creëren voor commerciële elektrische deel mobiliteit aanbieders.

Financiële info

Projectleider

Gemeente Amsterdam

Partners

Autodelen.net, Promotion of Operation Links with Integrated Services aisbl (POLIS), Taxistop asbl, stad Leuven, Universiteit Antwerpen, Bayern Innovativ GmbH, Cargoroo, URBEE (E-bike network Amsterdam bv), Gemeente Nijmegen, Transport for Greater Manchester, Technische Universiteit Delft, University of Newcastle upon Tyne, Ville de Dreux, Stadt Kempten (Allgäu)

Thema

Leefmilieu, Vervoer en infrastructuur

Prioriteit

Koolstofarme economie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen