Een streekfonds voor Oost-Vlaanderen



Een streekfonds wakkert engagement en filantropie aan. Het is een instrument dat burgers en

verenigingen aanzet om initiatieven te nemen die inspelen op lokale maatschappelijke noden. Het is

een instrument waarmee financieel draagvlak gezocht wordt bij bedrijven, filantropen, maar ook bij

buurtbewoners en burgers die op die manier willen bijdragen aan hun streek. Omdat financieel

draagvlak hand in hand gaat met inhoudelijke betrokkenheid en sensibilisering, overstijgt de impact

van een streekfonds het puur financieel aspect: Een streekfonds creëert een netwerk van betrokken

burgers, bedrijven en organisaties die de handen in elkaar slaan om de streek te ondersteunen.

Met steun van ELFPO (2016-2017) werd een streekfonds opgericht voor Zuid-Oost-Vlaanderen:

‘Streekmotor23’. Streekmotor23 is er op korte tijd in geslaagd om een werking uit te bouwen

(bestuurscomité, fondsenwerving, missie&visie, lokale projecten), te verzelfstandigen en de

beoogde impact te realiseren. Vanuit maatschappelijk oogpunt zijn we overtuigd van de

opportuniteit om ook in de andere gebieden van Oost-Vlaanderen een dergelijke werking uit te

bouwen. Daarom willen we een werking opstarten in de andere delen van Oost-Vlaanderen

Omdat de streekidentiteit in Oost-Vlaanderen een eerder regionaal karakter heeft, willen we, onder

een provinciale koepel, bijkomende regionale werkingen opstarten in lijn met de werking van

Streekmotor23, die we (voorlopig) ‘streekmotoren’ noemen.

Financiële info

Projectleider

Streekprojecten vzw

Partners

Intergemeentelijke Vereniging Veneco, Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw (RLSD)

Thema

Ruimtelijke ordening en ontwikkeling

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen