De Kasteelhoeve PoekeDe hoevesite dient aangepast te worden aan de huidige noden en normen, want een groot gedeelte
van de huidige stalling is dringend aan vervanging toe. De nieuwe gebouwen moeten een
multifunctioneel karakter hebben. Er wordt gedacht aan een modern, open gebouw met een
stalgedeelte enerzijds en een ontvangstruimte anderzijds, die mogelijkheden biedt om de reeds
bestaande zorgwerking verder te zetten en uit te breiden. Momenteel lopen er reeds
samenwerkingen met OCMW Aalter, Welzijnsband Meetjesland, Justitiehuis Gent, vzw Wagenschot,
vzw Hadron, ... en zijn er verschillende mensen aan de slag via een opleidingstraject, art. 60, GTB,
Ook zijn er concrete '(zorg)'vragen van vzw Kompas, Taborschool Lotenhulle en Sint-Maria-Aalter,
VLAS Aalter,recreatieverenigingen, ... Verder zal de hoeve mee instaan voor de uitbouw van een
vrijwilligerswerking in navolging van de hakhoutbeheersdagen waar gemiddeld 100 man per dag op
afkomt. Er wordt ruimte voorzien voor de verkoop van natuur- en bosproducten uit het domein en
uit de naaste omgeving (plaatselijke producenten), een ontvangst- en doeruimte, ruimte voor
cursussen, workshops, ... Kortom, de hoeve moet draaischijf worden van een zeer diverse werking
in en rond het park.

Financiële info

Projectleider

Gemeente Aalter

Thema

Cultuur & Erfgoed

Prioriteit

Sociale inclusie en armoedebestrijding

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen