De landbouwsector in Vlaanderen en Nederland staat continu onder druk van internationale concurrentie. Tot nu toe is het antwoord hierop schaalvergroting om de efficiëntie te verbeteren. 

Het beschikbare landbouwareaal in Vlaanderen en Nederland is echter veeleer kleiner en meer gefragmenteerd dan in de buurlanden Duitsland en Frankrijk. In de zoektocht naar meer efficiëntie worden voor deze dichtbevolkte regio’s de grenzen van de schaalvergroting sneller bereikt. Een andere manier om efficiënter te landbouwen is door mechanisatie. Hierbij krijgen landbouwmachines meer geïnstalleerd vermogen zodat de bewerking- of verwerkingssnelheid wordt vergroot. Deze trend leidt tot grotere, duurdere en zwaardere diesel-aangedreven machines die taak-specialistisch zijn.

Traditioneel gaan schaalvergroting en mechanisering gepaard met elkaar, maar deze strategie biedt geen oplossing voor kleinere land- en tuinbouwbedrijven in de regio, die zich richten op de bio-teelt of op specifieke niches (groente, fruit, kleinfruit, boomteelt). Zulke kleinschalige bedrijven zijn vooral gebaat bij kleinere machines die voor diverse doeleinden inzetbaar zijn.

Daarnaast is er vanuit het besef dat de landbouw moet verduurzamen een sterke beweging om landbouwactiviteiten in het ecosysteembeheer te integreren. Dit uit zich in een minimaal gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, het minimaliseren van de bodemverdichting, en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Dit project biedt een directe oplossing voor de kleinschalige landbouwteelt met de ontwikkeling van diverse systeemconcepten en een prototype van een kleine, semi-autonome trekker die multi-inzetbaar is voor diverse landbouwtaken. Hierbij  worden innovatieve technologieën toegepast zoals elektrische aandrijving, robotsystemen en sensoren. Het prototype kan bijvoorbeeld ingezet worden voor mechanische onkruidbestrijding, inzaaien, niet-kerende grondbewerking, bemesting en het oogsten van teelten.

Financiële info

Projectleider

Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) - campus Brugge

Partners

Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek (EV ILVO), Inagro vzw, Octinion bvba, Provincie Vlaams-Brabant, Vanhoucke Machine Engineering, Proefcentrum Fruitteelt vzw, University College Roosevelt (UCR), Stichting ter exploitatie van de Proefboerderij Rusthoeve, Delphy bv, Compas Agro

Thema

Landbouw, Onderzoek en innovatie

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen