Wier & WindDe weeldwijde vraag naar zeewier is groot en zal de komende jaren verder groeien. Dit biedt een unieke kans voor duurzame groei van de aquacultuursector in de Noordzee regio. 

In de afgelopen jaren zijn er meerdere kleinschalige zeewierinitiatieven opgestart in het Europese kustgebied, met name dichtbij de kustlijn. Grootschalige teelt van zeewier is echter nog niet mogelijk met de huidige stand van teelttechnieken.

In dit project willen bedrjven Seaweed Harvest Nordsea, AtSeaNova, Murre Technologies en GEOxyz de productie van zeewier significant verhogen. Het zeewiercollectief Stichting Noordzeeboerderij en kennisinstellingen Ugent en HZ University of Applied Science zullen hen hierin ondersteunen. Gezamenlijk zullen de partners een grootschalig en geautomatiseerd zeewierteeltsysteem ontwikkelen dat betrouwbaar is op zee, en dat kan worden ingezet binnen de vele windmolenparken die de Noordzee rijk is. Het project draagt hiermee bij aan meervoudig ruimtegebruik van de windmolenparken.

Financiële info

Projectleider

AtSeaNova nv

Partners

Universiteit Gent, Geo.Xyz bvba, Seaweed Harvest Nordsea, Stichting Noordzeeboerderij, Stichting HZ University of Applied Sciences, Murre Technologies bv

Thema

Landbouw, Leefmilieu

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen