Vandaag werken aan de dorpen van morgenMet het project wil de promotor kennis en expertise inzake toekomstgerichte dorpen, participatie en sociale cohesie samenbrengen. Via een doorgedreven communicatie en het inspireren, informeren, sensibiliseren en ondersteunen van burgers, gemeenten en dorpen komt de promotor tot toekomstgerichte dorpen. Via een inventarisatie, diverse vormingsmomenten en inspiratiesessies gaat de Provincie Oost-Vlaanderen samen met de copromotoren aan de slag. In twee deelprojecten worden nieuwe methodieken voor de opbouw van sociale cohesie in dorpen uitgetest. Dit gebeurt via dorpsparlementen en integratie en participatie van nieuwe inwoners. Een lerend netwerk zorgt daarnaast voor de doorwerking van het project en verbinding tussen alle initiatieven.

Financiële info

Projectleider

Provincie Oost-Vlaanderen

Partners

Volkshogeschool Vlaamse Ardennen-Dender, Boerenbondvereniging voor Innovatieve Projecten vzw (BB-projecten), Centrale van de Landelijke Gilden vzw

Thema

Ruimtelijke ordening en ontwikkeling, Welzijn

Prioriteit

Sociale inclusie en armoedebestrijding

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen