Smartgreen - Big Data and eco-innovative resource use in the NSR Greenhouse industry - greening the growth in horticultural productionDe glastuinbouwsector (verse groenten & fruit en sierteelt) is een succesvol en innovatief onderdeel van de economie in de Noord-Zee regio (NSR) met een jaarlijkse output van 9 miljard euro en een directe tewerkstelling van meer dan 500.000 personen. Deze sector omvat meer dan 10.000 KMO’s en een uitgebreide, hoogtechnologische toeleveringsketen.

Alle glastuinbouwproducenten in de NSR kampen met gelijkaardige uitdagingen waaronder een hoge afhankelijkheid van energie (CO2 output >6,6 MT) en water, met een laag aandeel in opwekking of gebruik van hernieuwbare energie. Eco-innovaties in nieuwe of verbeterde manieren/processen zijn nodig om het verbruik van water, energie en chemicaliën alsook de CO2-uitstoot te verminderen.

Met het project ‘SmartGreen’ willen we door combinatie van Big Data-analyse en praktijk demonstraties in en voor KMO’s komen tot groenere, duurzame en meer energie-efficiënte productiesystemen in de glastuinbouw. Door transnationale samenwerking van ervaren onderzoeksgroepen en KMO’s wordt een sterke synergie gecreëerd om het ‘vergroenen’ van de NSR industrie te promoten. Door het bevorderen van innovatieve, eco-bedrijven kunnen we de economische groei in de NSR behouden en tezelfdertijd significante ecologische voordelen ontwikkelen: minder vervuiling, lagere emissies en omzichtig omgaan met natuurlijke hulpbronnen. Dit transnationale project zal de ontwikkeling en introductie van milieuvriendelijke en koolstofarme producten, groene diensten en processen in de glastuinbouw in de NSR stimuleren.

Financiële info

Projectleider

Aarhus Universitet

Partners

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw (PCG), Proefcentrum voor Sierteelt vzw (PCS), Urban Crops, Potplantenkwekerij Dirk Mermans, Syddansk Universitet, Hochschule Osnabrück, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), Norsk Institutt for Biookonomi, University of Lincoln, Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Hannover-Ahlem, Knud Jepsen as

Thema

Landbouw, Leefmilieu, Onderzoek en innovatie

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen