Smart GrowersTegen 2050 zullen er naar verwachting 9 miljard mensen op aarde leven. Om deze mensen te kunnen voeden is er substantieel meer kwalitatief en gezond voedsel nodig, terwijl de beschikbare oppervlakte aan landbouwgronden niet zal stijgen. Er is bijgevolg een grote nood aan meer én duurzamere productiviteit in de land- en tuinbouw.

Om deze vraag te beantwoorden, zet het Interreg project ‘SMART GROWERS’ in op de implementatie van ‘smart farming’ in de land- en tuinbouw in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Het project wil drie slimme technieken onderzoeken en in de praktijk brengen: een automatisch onkruidbestrijdingssysteem, een intelligent irrigatie- en bemestingssysteem, en een op afstand bedienbaar sensorsysteem voor het ontdekken van afwijkingen in gewassen. Deze technieken zullen worden toegepast op een drietal voor de grensregio belangrijke teelten: asperges, blauwe bessen en laanbomen.

Op minstens 8 locaties verspreid in de grensregio zullen bij pilootbedrijven praktijktesten uitgevoerd worden. Vervolgens zal de verzamelde kennis breed verspreid worden naar zowel de agrarische als de hightech sector, via een online Smart Farming platform. Bovendien zullen geïnteresseerde bedrijven via workshops en demonstraties begeleiding krijgen bij de implementatie van deze nieuwe ‘smart farming’ technieken.

Financiële info

Projectleider

Proefcentrum Fruitteelt vzw

Partners

Proefcentrum voor Sierteelt vzw (PCS), Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek (EV ILVO), Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Kathelijne-Waver, Blue Engineering bv, Compas Agro, Blueberry Innovators

Thema

Landbouw, Onderzoek en innovatie

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen