Site Heilig HartpleinHet Heilig Hartplein en –kerk moeten in de toekomst functioneren als dé ontmoetingsplek in Dampoort. Het moet een plein zijn waar spontaniteit centraal staat en waar iedere buurtbewoner terecht kan. De nieuwe inrichting van het plein en de kerk moeten in het teken staan van ontmoeten, verbinden en beleven.

In de kerk zullen in de toekomst geen erediensten meer doorgaan en zowel kerkfabriek als bisdom gaf zijn fiat over een nieuwe buurtgerichte functie voor de kerk. Deze nieuwe functies dienen complementair te zijn aan bestaande functies langs het Heilig Hartplein. Het wijkpatrimonium zal maximaal op elkaar moeten afgestemd worden zodat de programma’s elkaar versterken en complementeren en niet beconcurreren.

De vernieuwde publieke ruimte is meer dan een plein. Het draagt de ambitie in zich om maximaal te vergroenen en een plek te creëren waar activiteiten op georganiseerd kunnen worden. De huidige tuin van de pastorij wordt opgenomen in de publieke ruimte en ook de vrij te maken ruimte achter de kerk moet groener worden.

De organisatie van het plein is voor een groot deel afhankelijk van de nieuwe mobiliteitsstructuur. In het toekomstig scenario wordt er maximaal ruimte gegeven aan ontmoeten. Er worden daarom oplossingen gezocht voor de manier waarop de auto een andere plek kan krijgen op en rond het plein. Aan de hand van een nieuwe verkeersafwikkeling op plein en omgeving, wordt het doorgaand verkeer ontmoedigd en krijgt het plein een verkeersremmend effect. De Louis Schuermanstraat wordt gezien als een groene uitloper van het plein. De doorgaande fietsverbinding die het stadscentrum met de omgeving van de Rozenbroeken verbindt, loopt over deze nieuwe publieke ruimte.

Financiële info

Projectleider

Stadsontwikkeling Gent - sogent

Thema

Ruimtelijke ordening en ontwikkeling

Prioriteit

Sociale inclusie en armoedebestrijding

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen