ReNu2Farm - Nutrient Recycling - from pilot production to farms and fieldsHet doel van het project is om het hergebruik van de plantenvoedingsstoffen stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) te verhogen. P en K zijn eindige grondstoffen en de productie van N-kunstmest vraagt veel energie. Ondanks dat technieken voor herwinning zijn ontwikkeld, is het gebruik van meststoffen uit recycling door boeren tot nu toe beperkt. De belemmeringen hiervoor worden weggenomen.

Geselecteerde landen zijn IE-UK, DE-NL en BE-FR, waarbinnen regio’s met een nutriënten-tekort en -overschot worden onderscheiden. Mogelijkheden voor uitwisseling van gerecyclede nutriënten tussen regio’s worden verkend en samenwerking tussen producenten en consumenten opgezet.
Opwaardering van nutriënten tot een kwaliteit gelijkwaardig aan minerale meststoffen, zal bij boeren in tekort-regio’s in NWE een vraag creëren. Door het ontwikkelen van internationale markten en door voorlichting richting beleid, worden marktbelemmeringen weggenomen. Dit zal aan het eind van het project resulteren in vervanging van minerale meststoffen (-54,000 t N, -4,000 t P, -60,000 t K in meststoffen) door producten uit recycling.

In een samenwerkingsverband tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen, worden de 3 grootste afvalstromen (zuiveringsslib, voedselresten en mest) beschouwd. Daarbij zullen 20 producenten er in slagen om de eigenschappen van 17 meststoffen uit secundaire stromen te verbeteren zodat ze beter aansluiten bij de wensen van eindgebruikers. De ontwikkeling van internationale handelsketens zorgt er voor dat 20 bedrijven nieuwe meststoffen uit secundaire stromen op de markt kunnen brengen. In een samenwerking met betrokken boeren, worden er demovelden aangelegd bij 8 landbouwbedrijven, die daarvoor training ontvangen. De kennis wordt via demo-bijeenkomsten overgedragen naar leden van 10 boerenorganisaties. De kennislacune bij boeren wordt verminderd en met de 20 internationale handelsketen die wordt ontwikkeld, wordt het gebruik van traditionele minerale meststoffen verminderd. Door communicatie (vakbladartikelen, internet en workshops) naar stakeholders (producenten en boeren) zullen na 5 jaar 2% (-108,000 t N, -8,000t P, -120,000t K) van de minerale meststoffen worden vervangen door producten uit recycling en na 10 jaar 6% (-324,000t N, 24,000t P, 360,000t K). Boerenorganisaties en betrokken partners zorgen voor implementatie op de lange termijn.

Financiële info

Projectleider

IZES gGmbH

Partners

Universiteit Gent, Inagro vzw, University of Limerick, Cork Institute of Technology, Arvalis, Outotec GmbH & Co. KG, Nutriënten Management Instituut bv, Institute of Technology Carlow, Soil Concept sa

Thema

Landbouw, Leefmilieu

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen