Het doel van het PSYCHE project is de productie van belangrijke basischemicaliën (olefinen) uitgaande van kunststofafval die hergebruikt kunnen worden binnen de chemische industrie.

In een eerste deel van het project zal een innovatieve technologie voor de vergassing van verschillende stromen kunststofafval gedemonstreerd worden. Het tweede deel van het project beoogt dan de katalytische omzetting van het verkregen syngas tot basischemicaliën via het Fischer-Tropsch proces. Er zal ook een techno-economische analyse en duurzaamheidsonderzoek uitgevoerd worden.

Met PSYCHE wordt complementaire, internationaal erkende expertise samengebracht in een uniek consortium capabel om oplossingen te bieden voor het probleem van de chemische recyclage van kunststofafval. Met hulp van de competentiepolen die deelnemen aan het project (Greenwin, Matikem, Catalisti) zal de expertise gegenereerd tijdens het project uiteindelijk getransfereerd worden naar de bedrijven uit de programmazone.

Op die manier draagt het PSYCHE project bij tot een verzekering van de strategische positie van bovenstaand industrieel weefsel in Europa.

Tenslotte adresseert het PSYCHE project ook de uitdagingen rond mobiliteit en opleiding van jonge onderzoekers. Daarom zullen alle doctoraten in het project onder grensoverschrijdend co-promotorschap plaatsvinden.

Financiële info

Projectleider

Universiteit Gent

Partners

Centre de ressources technologiques en chimie vzw (Certech), Université catholique de Louvain (UCL), CNRS, Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille

Thema

Onderzoek en innovatie

Prioriteit

Onderzoek en Innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen