PHOS4You - PHOSphorus Recovery from waste water FOR YOUr LifePHOSforYOU (P4U) behandelt de uitdaging inzake fosfor (P). P is essentieel voor alle leven. Hoewel de voorraad op aarde beperkt is, wordt het grotendeels verspild. De EU erkent dit door P in 2014 te plaatsen op de Critical Raw Material list. Er is bijkomende stimulans nodig voor secundaire P. P4U bekijkt havenregio’s, agrarisch en stedelijk gebied in NWE. P is nodig in buitengebied als meststof of als voederadditief (vnl in havens geproduceerd). P wordt via voeding naar stedelijk gebied gevoerd, waar 82% van de bevolking leeft en wordt daar verspild via riolering, afval. P4U richt zich op recuperatie uit waterzuivering voor huishoudelijk afvalwater. Voor minerale P is NWE volledig afhankelijk van import. 45% van de behoefte zou kunnen ingevuld worden door recuperatie. Het project beoogt recuperatie uit huishoudelijk afvalwater (+/- 113.000 t/j P), hetgeen geschat wordt op ca. 26% van de behoefte. Bij afloop van het project zou 3,5% hiervan gerealiseerd moeten zijn, na 5j 35%, na 10j 90%. Om deze verandering te bekomen ondersteunt P4U 44 bedrijven door:

- 6 demonstrators omtrent praktijkvoorwaarden voor diverse innovatieve P-recuperatie technieken voor huishoudelijk afvalwater;

- 5 nieuwe producten voor gerecupereerde P als meststof;

- een Europese standaard over de kwaliteit van nieuwe producten uit huishoudelijk afvalwater om maatschappelijk draagvlak te verhogen.

Financiële info

Projectleider

Lippeverband

Partners

Universiteit Gent, Université de Liège, Ecophos, Irstea, Cork Institute of Technology, Fachhochschule Nordwestschweiz, Glasgow Caledonian University, University of the Highlands and Islands, Veolia Environnement, Emschergenossenschaft, NV HVC - West Noord-Brabant, Scottish Water, Technophos

Thema

Landbouw, Leefmilieu

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen