PECS - Ports Energy and Carbon SavingsHet ontwikkelen, testen en valideren van verschillende methoden, instrumenten en concepten en het realiseren en demonstreren van bewezen en innovatieve toepassingen voor energie-efficiëntie, kust-gerelateerde hernieuwbare energiebronnen en energieopslag. Dit om de uitrol van deze technologieën en het oprichten van coöperatieve energie-organisaties met alle lokale belanghebbenden (in en buiten de poorten) in kleine en middelgrote havens te stimuleren en te ondersteunen om zo hun koolstofemissies aanzienlijk te verminderen.

In totaal tien partners waaronder havens, decentrale overheden, private partijen en kennisinstellingen uit Nederland, Engeland, Frankrijk en België ondersteunen elkaar in het onderzoeken en ontwikkelen van CO2-arme technieken die zullen worden toegepast in havengebonden gebieden. De subsidie geeft ruimte om kennis en ervaring aan te trekken om de ambities, zoals energiepositieve (havengebonden) bedrijventerreinen, op grote schaal waar te maken.

Een van de onderdelen die onder de subsidie uitgewerkt kunnen worden is het in kaart brengen van het besparingspotentieel van bedrijventerreinen dichtbij de havens in gemeenten Ook wordt uitgezocht met welke maatregelen die besparing bereikt kan worden. Het lokale bedrijfsleven wordt hier actief bij betrokken.

De toenemende vraag naar energie en fluctuaties in energieaanbod door energiebronnen als wind en zon vragen om aanpassingen aan het bestaande elektriciteitsnet. Wanneer we grootschalig gaan investeren in energieopwekking uit duurzame bronnen, is een slim en flexibel energienet nodig. Slimme meet- en regelsystemen maken dit mogelijk. Vooral voor grote verbruikers is dit systeem een uitkomst omdat het zorgt dat ondernemers energie af kunnen nemen op momenten dat duurzame energie ruim voorradig en dus goedkoop is.

Financiële info

Projectleider

Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende (AGB Haven Oostende)

Partners

Universiteit Gent - wetenschapspark Oostende, Blue Power Synergy, Stichting HZ University of Applied Sciences, Omgevingsdienst IJmond, Gemeente Hellevoetsluis, Centre d'Etudes et d'Expertise sur les Risques Environnement Mobilité et Aménagement (CEREMA), IndaChlor, Southampton Solent University, Portsmouth City Council

Thema

Energie-efficiëntie, Onderzoek en innovatie

Prioriteit

Koolstofarme economie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen