Paard in het landschapAgrarische gronden worden deels ingenomen door recreatieve en professionele
paardenhouderijen. Deze groeiende en dynamische paardensector heeft daardoor een belangrijke
impact op zowel landbouw als op natuur en landschap.
Via het project ‘Paard in het Landschap’ willen de drie regionale landschappen van Oost-Vlaanderen
het bewustzijn van natuur-, landschaps- en milieuwaarden bij paardenhouders en andere
betrokkenen verhogen. Dit komt ook het welzijn van paarden ten goede.
De focus ligt op het geven van praktisch advies via gerichte communicatie en persoonlijk contact
met de paardenhouders om de sector te bereiken, biodiversiteitsverhogende maatregelen d.m.v.
realisaties op terrein via pilootprojecten bij ambassadeurs, het tonen van goede
praktijkvoorbeelden waar paardenhouders praktische kennis kunnen opdoen en het geven van een
aantal beleidsaanbevelingen naar gemeenten toe in functie van landschappelijke inpasbaarheid.
‘Paard in het Landschap’ wil zo werken aan de kwaliteit van het landschap en een tegenwicht
vormen voor de versnippering, degradatie en verrommeling van het landschap.

Financiële info

Projectleider

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw (RLVA)

Partners

Regionaal Landschap Schelde Durme, Regionaal Landschap Meetjesland vzw (RLM)

Thema

Cultuur & Erfgoed

Prioriteit

Klimaatverandering, risicopreventie en beheer

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen