De belangrijkste uitdaging voor NOMADe is het verbeteren van de kwaliteit van de preventieve of curatieve oplossingen die worden voorgesteld voor de bevolking in de grenszone door de bestaande kloof te verkleinen tussen de wetenschappelijke kennis die afkomstig is van wetenschappelijke laboratoria en de actoren op het terrein die betrokken zijn bij neuro-musculoskeletale aandoeningen (NMSA). Het gaat erom te zorgen voor de overdracht tussen kennis en goede theoretische klinische praktijken naar de actoren op het terrein met het oog op gezondheidswinst voor de bevolking. De voorgestelde oplossing om deze kloof te dichten, bestaat in het ontwikkelen van een ecosysteem - een reeks entiteiten die in een bepaalde omgeving samenwerken - dat gespecialiseerd is in NMSA's en dat opgebouwd is rond vier clusters: e-learning (online leerplatform), onderzoek en ontwikkeling (ontwikkeling van gestandaardiseerde intelligent devices voor de evaluatie, opvolging of revalidatie van de bevolking), expertise (klinische tests) en validering. De grensoverschrijdende samenwerking tussen de NOMADe-partners zal een belangrijke toegevoegde waarde hebben voor de benaderingen die momenteel aan de 3 zijden bestaan, omdat zij over een sterke en complementaire monodisciplinaire expertise beschikken. Het project NOMADe heeft dan ook de ambitie de levensomstandigheden van de bevolking van de grenszone Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen te verbeteren door de opleiding/het onderwijs en de beschikbare uitrusting voor de terreinactoren te verbeteren en te bundelen. De in het kader van het project verzamelde resultaten zullen ook worden gebruikt voor sensibiliseringscampagnes ten behoeve van de NMSA-patiënten.

Financiële info

Projectleider

CeREF

Partners

Mathera, Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Universiteit Antwerpen, Axxon, Université de Lille 1 (ULille1 - UMET), Université de Mons (UMONS), FFMKR, Université Polytechnique Hauts de France, Université de Reims Champagne Ardenne, Université de Picardie Jules Vernes (UPJV)

Thema

Onderzoek en innovatie

Prioriteit

Onderzoek en Innovatie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen