Leve(n) de BodemIn de laatste decennia nam de landbouwproductie per hectare enorm toe. Dat grote succes kent echter een keerzijde. Het intensieve gebruik van de landbouwgrond zorgde voor een achteruitgang van de bodemkwaliteit. Het gebruik van zware machines, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen droeg bij tot deze teloorgang. Met als gevolg dat de bodem zijn bufferende werking verloor.

'Leve(n) de Bodem’ wil landbouwers aanmoedigen om aan herstel en verbetering te doen. Om de negatieve spiraal te doorbreken is een transitie in denken en doen van landbouwondernemers noodzakelijk.

De proefcentra Inagro en PCG en de kennis- en expertisecentra voor land- en tuinbouw de Rusthoeve en de Hooibeekhoeve zetten in nauwe samenwerking vernieuwende technieken en kennis in. Zo experimenteren ze in functie van de optimalisatie van de bodemgezondheid bijvoorbeeld met plaatsspecifieke bekalking om een optimale bodem-pH te handhaven, ‘ontsmetting van de grond door groenbemesters (biofumigatie) enz. De deelnemende landbouwers implementeren de maatregelen en via een bodemscan monitoren ze de effectiviteit hiervan. Deze scan geeft een beeld van de bodemkwaliteit en beoogt een coherente samenhang tussen bodemchemie, -biologie en -fysica.

Financiële info

Projectleider

Inagro vzw

Partners

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw (PCG), Vlaamse Overheid - Land- en Bodembescherming, PIBO Campus, Provincie Vlaams-Brabant, Hooibeekhoeve, Stichting ter exploitatie van de Proefboerderij Rusthoeve, Zuidelijke land- en tuinbouworganisatie (ZLTO)

Thema

Landbouw, Leefmilieu

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen