ITEG - Integrating Tidal energy into the European GridITEG richt zich op het verminderen van koolstofemissie in NWE door de ontwikkeling van een kant-en-klare oplossing, die zowel schone energieproductie als een veilige export naar het netwerk en de opslag van overcapaciteit in batterijen en waterstofopslagsystemen omvat. Bovendien zal het project de technologie van getijdenenergie van turbines gemonteerd op een verticale as (die nu nog alleen in rivierstromen benut wordt) introduceren in zee, waar de energiebronnen veel groter zijn en het exploitatiepotentieel hoger is.

De kosten van pre-commerciële demonstratie van getijdenenergie zijn hoog en investeerders zijn terughoudend totdat de technologie zich met voldoende schaalgrootte bewezen heeft in zee. Dit project zal deze kosten naar beneden drukken (wat de belangrijkste factor is voor de aanwending ervan) door de integrale oplossing te ontwikkelen en te demonstreren.

De bouw van een 1MW getijdenomzetter gemonteerd op een verticale as en de implementatie van een waterstof oplossing zijn de belangrijkste investeringen binnen het project. Na een uitvoerige demonstratieperiode bij het “European Marine Energy Centre” (EMEC) zullen businessplannen ontwikkeld worden voor de bouw van twee extra turbines (één van 1MW en één van 2MW die de nominale kracht van het park zullen verhogen tot 4MW). Daarnaast zullen de projectpartners kansen scheppen voor commerciële projecten in het hele NWE gebied met als doel om 3 tot 5 nieuwe getijden energie centrales te realiseren met een totaal van 100MW per jaar.

Deze ontwikkelingen sluiten aan bij de Specifieke Doelstelling 3 van het INTERREG Programma:

  • behouden arbeidsplaatsen (>1500)
  • extra productiecapaciteit voor duurzame energie (extra 350GWh/jaar)
  • een afname van broeikasgassen (reductie van 300.000 ton/jaar) wat van belang is om opwarming van de aarde tegen te gaan.

Financiële info

Projectleider

European Marine Energy Centre ltd (EMEC)

Partners

Universiteit Gent, Agence de Développement pour la Normandie, Constructions Mécaniques de Normandie, Energy Valley, Université le Havre Normandie, Energy Systems Catapult, AREVA H2GEN, Université de Caen Normandie

Thema

Klimaat, Leefmilieu

Prioriteit

Koolstofarme economie

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen