InVentiVE - INnovatieve VENTIlator Voor bEademingZowel Vlaanderen als Nederland heeft nood aan een kostenefficiëntere zorg. Zo is de gemiddelde bedbezetting in de grensregio na ingrijpende chirurgische ingrepen zeven dagen, en daarmee relatief lang.

Eén van de oorzaken voor die langdurige bedbezetting heeft te maken met de wijze waarop er beademend wordt: conventioneel beademen leidt tot afname van spierkracht omdat de ademhaling van een patiënt volledig overgenomen wordt door het beademingsapparaat (ventilator). Door betere ventilatoren en beademingsstrategieën te ontwikkelen, kan de bedbezetting in ziekenhuizen opmerkelijk verkort worden. Het toenemend aantal geriatrische patiënten vormt eveneens een belangrijke factor in de groei van de ventilator markt. Patiënten met problemen zoals chronische ademhalingsziekte of chronische obstructieve longziekten (COPD) vereisen lange termijn ventilatie wat de vraag naar medische ventilatoren verhoogt en uitdagingen biedt voor de ontwikkeling van nieuwe ventilatiesystemen.

Een Vlaams en een Nederlands bedrijf, Medec en Macawi, bundelen de krachten en ontwikkelen samen een prototype Intensive Care Unit (ICU) ventilator, dat na afloop van het project volledig operationeel is. Het model zal zowel geschikt zijn voor zeer jonge baby’s als volwassen patiënten. Daarnaast dient het toestel gebruiksvriendelijker en veiliger te zijn in het gebruik, met een duidelijke interface en adaptieve mogelijkheden op basis van fysiologische informatie die realtime gemeten wordt bij de patiënt. Medec staat in voor het ontwerp van het concept, Macawi ontfermt zich over de ventilatiemodule. Geluid, energieverbruik en warmteontwikkeling van de ventilatiemodule worden nauwkeurig onderzocht en geoptimaliseerd voor de nieuwe functionaliteiten die moeten worden ingevoerd, zoals o.a. verbeterde aanstuurelektronica.

Financiële info

Projectleider

DEMCON Macawi Respiratory Systems bv

Partners

Medec Benelux nv, DEMCON Advanced Mechatronics Zuid bv, DEMCON Advanced Mechatronics bv

Thema

Onderzoek en innovatie

Prioriteit

Onderzoek en Innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen