In kaart brengen van de waterbeschikbaarheid voor de Oost-Vlaamse land- en tuinbouwsectorDe klimaatverandering vraagt om een afgestemd integraal waterbeheer. Het in kaart brengen van
de waterbeschikbaarheid van alternatieve waterbronnen voor de Oost-Vlaamse land- en
tuinbouwsector vormt hier een belangrijk onderdeel van. Door dergelijk overzicht aan te bieden via
o.a. de website van het Waterportaal, bereikt deze info één van de grootste waterverbruikers, met
name de Oost-Vlaamse land- en tuinbouwsector. Op deze manier kan er duurzamer omgesprongen
worden met het kostbare water en kan het beleid daaromtrent de sector nóg beter bereiken. Dit
zou moeten leiden tot een duurzamer, integraler waterbeleid in Oost-Vlaanderen waar zowel de
landbouwsector als natuur en de plattelandsbewoner baat bij zullen hebben.

Financiële info

Projectleider

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw (PCG)

Partners

dienst Integraal Waterbeleid provincie Oost-Vlaanderen

Thema

Leefmilieu

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen