FABulous FarmersDe landbouwsector, de basis voor de agrofoodsector in NWE, is vandaag sterk afhankelijk van externe inputs (meststoffen, pesticiden,…) en creëert daarbij een aantal negatieve effecten op de kwaliteit van de natuurlijke hulpbronnen (bodem, water, biodiversiteit). Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) (gericht stimuleren van biodiversiteit om ecosysteemdiensten te leveren zoals plaag- en ziektebestrijding, bestuiving, bodem- en waterkwaliteit) biedt kansen om de afhankelijkheid van inputs drastisch te verminderen, maar de kennis hieromtrent is nog sterk versnipperd en onvoldoende ingebed in landbouwpraktijk, beleid en maatschappij.

FABulous Farmers heeft tot doel de implementatie van FAB door boeren en andere grondbeheerders in NWE te versnellen, door kennis en praktische ervaringen over FAB te bundelen, te verdiepen en uit te wisselen tussen boeren, wetenschappers, burgers en beleidsmakers in 12 proefregio’s in NWE, verspreid over 5 landen (FR, NL, UK, BE en LUX). 10 FAB-oplossingen worden gebiedsgericht ontwikkeld, uitgetest en gedemonstreerd verspreid over 315 landbouwbedrijven en geëvalueerd op ecologisch functioneren en economische rentabiliteit, met als doel de afhankelijkheid van externe inputs met gemiddeld 30% te verlagen. In elke proefregio wordt een FAB leernetwerk opgericht waarin landbouwers kennis en ervaringen uitwisselen en een FAB-actieplan opgestellen. Daarnaast wordt samengewerkt met lokale actoren, burgers, beleidsmakers en ketenpartners om FAB breder in te bedden in de maatschappij, beleid en markt via opmaak en implementatie van FAB-landschapsintegratieplannen en uitrol van citizen science tools; ontwikkeling beleidspapers (op EU en nationaal/regionaal niveau), en 12 businesscases voor valorisatie van FAB via de markt. Tenslotte wordt een lange termijn ontwikkelingsplan opgemaakt voor de verderzetting en uitbreiding van de FAB-leernetwerken na afloop van het project. bevorderen.

Financiële info

Projectleider

Agrobeheercentrum Ecokwadraat vzw

Partners

Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek (EV ILVO), Hooibeekhoeve, Biobestgroep, Provincie Antwerpen, Soil Association, Zuidelijke land- en tuinbouworganisatie (ZLTO), Association des Chambres d'Agriculture de l'Arc Atlantique, Natural Environment Research Council, Lycée Technique Agricole Ettelbruck, National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty, Universiteit van Amsterdam - Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica

Thema

Landbouw, Leefmilieu

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen