Energie in het Wase landschapVia een vernieuwend en kwalitatief kant-en-klaar aanbod willen de Landelijke Gilden leerkrachten uit het secundair onderwijs ondersteunen in het werken rond het thema duurzaamheid en meer specifiek duurzame energiewinning. Hiervoor willen ze minimaal drie excursies op maat voor de tweede graad van het secundair onderwijs uitwerken rond het thema duurzame energiewinning op het platteland en in de landbouw, meer specifiek rond de thema’s zonne-energie, windenergie en biomassa. Aanvullend op de excursies wordt voor elk van de drie thema’s een educatieve bundel voor leerkrachten uitgewerkt: een werkbundel voor leerlingen en een educatieve koffer om proefjes te doen in de klas en de buitenomgeving. Bij elk van de drie specifieke thema’s voorzien de Landelijke Gilden een erfgoedluik, waarbij teruggeblikt wordt naar hoe vroeger aan energiewinning werd gedaan via zon, wind en biomassa.

Financiële info

Projectleider

Centrale van de Landelijke Gilden vzw

Partners

Provinciaal molencentrum Oost-Vlaanderen (Mola), Interwaas (Erfgoedcel Waasland)

Thema

Onderwijs

Prioriteit

Conurrentiekracht KMO

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen