ECOPAD - Het pad naar de agro-ecologie: platform voor grensoverschrijdende samenwerking voor groenteteelt verse markt en industrieDe consument, de burger en de overheid zijn meer en meer vragende partij om minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Dit geldt zeker voor producten die symbool staan voor versheid en gezondheid, zoals fruit en groenten. Tegelijk vraagt de distributie een onberispelijke kwaliteit. De combinatie van deze twee eisen is geen evidentie voor telers.

Het project ECOPAD biedt via een agro-ecologische benadering een antwoord op de technische behoeften van de telers. Het doet dit door drie grote principes van geïntegreerde bestrijding (IPM) - preventie, monitoring en actie - te bestuderen. Het onderzoek in dit project moet leiden tot nieuwe technieken. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de kennisverspreiding naar de telers.

Het PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt) coördineert het project ECOPAD. Als proefcentrum heeft het veel ervaring met de aanleg van proeven in serres en velden en is onder andere gespecialiseerd in geïntegreerde gewasbescherming.

Financiële info

Projectleider

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw (PCG)

Partners

Inagro vzw, Centre pour l'Agronomie et l'Agro-industrie de la Province de Hainaut vzw, UNILET, Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON), Pôle Légumes Région Nord, Chambre d'Agriculture de Région Nord Pas-de-Calais

Thema

Landbouw, Leefmilieu, Onderzoek en innovatie

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen